Projekt / 05

Azhornimi I Platformes NETCOOL për AlbControll sh.a. Shqipëri

Përshkrimi i detajuar i projektit
 Qëllimi është implementimi i platformës së re softuerike të programit NETCOOL për Agjencinë Shqiptare të Kontrollit të Trafikut Ajror - AlbControll sh.a 
Lloji dhe ku konsistojnë shërbimet e ofruara
Shërbimet e ofruara mbulojnë dhe nuk kufizohen :
-Vlerësimi i Infrastrukturës
Të analizojë funksionimin e sistemit, logo dhe bag
Azhurnimi I NETCOOL në versionin e fundit
Përgatitja planit të monitorimit dhe zbatimit
Menaxhimin e Projektit
Përgatitja e procedurave për kontrollin e cilësisë së të dhënave