Shërbimet tona do të jenë në të gjithë udhëtimin tuaj drejtë automatizimit dhe transformimit digital, nga hartimi i strategjive, në fazat e zhvillimit, kontrollit dhe sigurimit të rezultateve të synuara.

Mirëseerdhet!

Gjeneroni vlerë të shtuar duke integruar plotësisht ICT në operacionet e biznesit tuaj dhe duke e kthyer atë në një motor të përsosmërisë dhe suksesit.

Kontakt
Tel : 067 208 3570

Na telefononi!

Ne jemi të çertifikuar
-ISO 9001 : 2015 Aplikimi i Sistemit për Menaxhimit të Cilësisë
-ISO/IEC 27001 : 2013 Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit

Vendndodhja
Rruga Dibrës, Tiranë, Albania

Na vizitoni

Ne punojmë me ju në një mënyrë bashkëpunuese dhe proaktive, për t'ju ndihmuar të arrini rezultatet e dëshiruara nga projektet dhe programet tuaja në buxhet, në kohë dhe në shtrirje


Drejtori

Shërbimet tona

Zhvillimi i organizimit dhe procesit

Në qasjen tonë, zhvillimi organizativ është një detyrë komplekse që përcaktohet nga variablat e jashtëm siç janë mjedisi ligjor, pritshmëritë e aksionerëve, strategjitë ekzistuese organizative, synimet e zhvillimit organizativ dhe gjithashtu kultura organizative.

Menaxhimi i projektit

Dështimi i projekteve komplekse është i përhapur në të gjithë botën, domethënë që faktorët kryesorë të suksesit - përmbushja e afatit, përmbatja e alokimit të buxhetit dhe realizimi i përshtatshem i zhvillimeve cilësore - nuk janë arritur siç duhet, gjë që shpesh shkaktohet nga cilësia e ulët e menaxhimit te projekteve. Misioni ynë është të kontribuojmë në investimet e suksesshme te partnerëve tanë duke u ofruar atyre shërbime me cilësi të lartë të menaxhimit të projekteve.

Shërbim konsulence

Me aplikimin e vetëdijshëm të menaxhimit strategjik, organizatat bëhen të afta të zbatojnë strategjitë e tyre dhe gjithashtu të ruajnë arritjet e tyre, duke siguruar kështu një përmirësim të vazhdueshëm të efikasitetit.


Projekt / 01

PLGP - Instalimi, Trajnimi dhe Prokurimi i Shërbimit për Gjashtë (6) Bashki të aplikacionit GIS

Projekti siguron Aplikim të Bazuar në Web për GIS për Administrimin e Regjistrave të Territorit dhe instalimin e tij në gjashtë (6) bashki Shqiptare


Projekt / 02

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vlerësimi i ofrimit të shërbimeve lokale dhe ri-organizimi pilot i shërbimeve të zgjedhura

Projekti siguron mbështetje teknike intensive për Bashkitë në vlerësimin, riorganizimin, përgatitjen e planeve të veprimit, ndërtimin e standardeve dhe monitorimin për përmirësimet e ofrimit të shërbimeve.


Projekt / 03

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vendosja e sistemeve të ofrimit të shërbimeve me një ndalesë për NJQV-të shqiptare

Përpjekja mbarëkombëtare për të futur OSSH në ofrimin e shërbimeve publike në Shqipëri

Rreth nesh

Ekzistenca dhe përparimi i një firme konsulence jepen nga suksesi i klientit.

Baza e besimit të ndërsjellë dhe të fortë në të cilën mbështeten klientët tanë dhe këshilltarët tanë sigurohet nga standarde të larta të metodës së punës dhe rezultateve të kënaqshme.

Lexo më shumë

Stafi ynë përgjigjet me një mbështetje të madhe çdo herë.

Lexo më shumë

4

Vite eksperience

10

Staf

50+

Ekspertët e projektit

20+

Projektet

Na kontaktoni

Tel:0672083570

Email:info@smartict.al

Rrjetet sociale

Facebook

YouTube

Twitter